Value Averaging - kuinka se toimii?

Value Averaging sijoitusstrategian käyttö

Olen jo aiemmin sijoitusblogissani kertonut käyttäväni rahastosijoituksiini Value Averaging -sijoitusstrategiaa. Kirjoitin myös menetelmän haasteista ja siitä kritiikistä, jota strategia on saanut osakseen. Ensimmäisen vuoden sijoituksissa strategia toimi laskemieni mukaan vaurastumisen vauhtipyöränä tarjoten lisätuottoja sijoittamiseen. Mutta konkreettisesti en ole vielä kirjoittanut kuinka Value Averaging käytännössä toimii. Nyt on siis sen aika!
"Toisaalta liian suuri tuotto-odotus voi varsinkin laskevilla markkinoilla olla kohtalokas..." 

Mitä sijoitusstrategiassa on taustalla?


Menetelmä perustuu matemaattiseen kaavaan, mutta tämän ei pidä antaa säikyttää. Kaikki on lopulta hyvin yksinkertaista, eikä vaaditut laskutoimitukset ole kovinkaan vaikeita. Käytännössä lasketaan ainoastaan, kuinka paljon asetetusta tavoitteesta sijoituksen arvo poikkeaa ja tämän erotuksen verran sijoitetaan lisää (tai myydään).

Jotta tämä yksinkertainen erotus voidaan laskea, tarvitaan kuitenkin ensin niin sanottu 'Value Path', eli arvopolku, jota sijoituksen arvon halutaan seuraavan. Mainittua matemaattista kaavaa tarvitaan juuri arvopolun laskentaan, eli tartutaan härkää sarvista ja katsotaan mistä taustalla olevassa kaavassa on kyse.

Value Averaging laskentakaava ja esimerkit

Laskennan mekaniikkaa on käyty englanniksi läpi muun muassa Sigma Investingin ja Bogleheadsin sivuilla, joita itsekin käytin lähteenä. 

Jotta toimintaperiaate aukeaa paremmin, määritellään ensin käytettävät muuttujat.

t
Aikajakso (esim. kuukausia, vuosineljänneksiä, vuosia)
Vt
Sijoituksen tavoitearvo ajanhetkellä t
C
Tavoiteltu pääoman lisäys aikajaksolla
r
Sijoitetun pääoman tuotto-odotus aikajaksolla
g
Aikajaksolla lisätyn pääoman tuotto-odotus
R
Sijoitetun ja aikajaksolla lisätyn pääoman keskimääräinen tuotto-odotus

Laskentaa voidaan hieman yksinkertaistaa käyttämällä tuotto-odotusta R = (r + g) / 2 , joka on keskiarvo sijoitetun pääoman ja aikajaksolla lisätyn pääoman tuotto-odotuksista. 

Näin saadaan arvopolun laskentaan käytettävä kaava muotoon
Vt = C * t * (1+R)t

Seuraavaksi yhtälöstä ratkaistaan haluttu muuttuja ja muodostetaan sijoitukselle sen arvopolku. Lähestymistapoja voidaan sanoa olevan kaksi:
  1. Ratkaistaan kuinka paljon tulee per aikajakso sijoittaa (C), jotta tietty arvo saavutetaan
  2. Lasketaan sijoitukselle arvo (Vt) tietyn ajan kuluttua
Toki yhtälöstä voidaan ratkaista myös tuotto-odotusta tai aikajaksoa, mutta näille löytyy käytännön elämästä hieman vähemmän sovelluskohteita. Otetaan siis esimerkit ainoastaan tilanteista 1 ja 2. 

Esimerkki 1.

Tähdätään tiettyyn maaliin (Vt), esimerkiksi 50 000 € pääomaan viiden vuoden kuluttua ja tehdään sijoituksia kuukausittain (t = 5 * 12 = 120). Yhtälö saa muodon:
50000 = * 120 * (1 + R)120

Asetetaan sijoitukselle kuukausittainen tuotto-odotus (R) esimerkiksi 0,8% ja ratkaistaan C, eli kuinka paljon kuukaudessa tulee sijoittaa, jotta viiden vuoden tavoite täyttyy. Tulokseksi saadaan 516,64 €, joka on siis kuukausittain sijoitettava summa, mikäli tuotto-odotus toteutuu.

Esimerkki 2. 

Halutaan ratkaista kuinka paljon on sijoituksen arvo (Vt), jos sijoitetaan kuukausittain (C) 1000 € kolmen vuoden ajan. Asetetaan sama 0,8% kuukausittainen tuotto-odotus ja yhtälöksi muodostuu näin ollen:
V= 1000 * 36 * (1+0,008)36 = 47960

Toisin sanoen, kolmen vuoden jälkeen sijoituksen arvo on 47 960 €. Esimerkissä tarkastellaan tilannetta arvopolun päätepisteessa, mutta vaihtamalla muuttujan arvoa voidaan laskea sijoituksen arvo millä tahansa ajanhetkellä ja tarvittaessa saadaan esille koko arvopolku.

Tuotto-odotuksen määrittäminen

Se, millaisen tuotto-odotuksen sijoitussalkulleen valitsee, määrittää pitkälti strategian onnistumisen. Jos tuotto-odotus on liian pieni sijoitat vähemmän ja myös absoluuttiset tuotot jäävät pienemmiksi. Toisaalta liian suuri tuotto-odotus voi varsinkin laskevilla markkinoilla olla kohtalokas, kun pitäisi sijoittaa huomattavia summia pysyäkseen arvopolulla. Mielessä on kuitenkin hyvä pitää, että mikäli tilanne syystä tai toisesta muuttuu sijoitusaikana, niin aina voi laskea oman arvopolkunsa uudestaan.

Eri lähteistä riippuen peukalosääntönä suorien osakesijoitusten tai osakerahastojen tuotto-odotukselle voidaan vuositasolla pitää 8 - 12 %:a tai kuukausitasolla 0,7 - 1 %:a. Se kummasta päästä skaalaa valintansa tekee riippuu tietysti omista tavoitteista ja näkemyksestä markkinoiden kehittymisestä. 


Sijoittaminen käytännössä

Kun tuotto-odotus ja tavoite ovat määritelty sekä arvopolku laskettu, seurataan tämän jälkeen aina kerran valitussa aikajaksossa (esim. kuukausittain) onko sijoituksen arvo pysynyt polulla. Mikäli sijoitus on arvopolun alapuolella sijoitetaan erotuksen verran enemmän ja mikäli ollaan arvopolun yläpuolella tehdään myyntejä. Sekä kuukausittain seuranta että arvopolun laskenta on suositeltavaa tehdä taulukkolaskentaohjelmassa, kuten excelissä.

Value Averaging -menetelmä ohjaa sijoituksia kaavamaisesti tuotto-odotuksen mukaisesti, mutta muita reunaehtoja voi halutessaan luonnollisesti säätää omaan tilanteeseen tai tavoitteeseen sopiviksi. Itse olen päättänyt olla tekemättä myyntejä, vaikka sijoitukseni olisi kasvanut arvopolun määrittelemää vauhtia nopeammin. Näin ollen vältän realisoituvat veroseuraamukset ja sijoitusperiaatteitteni mukaisesti pidän kulut mahdollisimman pienenä. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti