Miljonääri Naapurissa - The Millionaire Next Door - Kirjallisuuskatsaus

Thomas J. Stanley, William D. Danko: The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America's Wealthy

Miljonääri naapurissa on yksi talouskirjojen ehdoton klassikko ja bestseller-listojen tuttu täyttäjä. Kirjassa tohtorit Thomas J. Stanley ja William D. Danko perehdyttävät pitkäjänteisen tutkimustyönsä perusteella lukijan siihen, millainen on keskimääräinen Amerikkalainen miljonääri. Matkan varrella ennakkokäsitykset lentävät romukoppaan ja ajatus pintaliitävästä miljonäärijupista vaihtuu nopeasti kurinalaista ja säästäväistä elämää elävään yrittäjään, joka on rikastunut omalla suhteellisen tavallisella työllään. Kokonaisuutena kirja on kirjoitettu hauskasti ja sitä on helppo lukea. Toisaalta teos on samalla erittäin vakuuttava, jonka sanoihin painoa tuo vuosien tutkimus, joka on esitetty peruslukijalle helpossa muodossa ilman suuria datamääriä ja vaikeita yhtälöitä. Nopeita vastauksia et tästä kirjasta kuitenkaan löydä, mutta jos olet mukana pelissä pitkällä tähtäimellä ja sinua kiinnostavat faktat kuinka miljonääriksi tuleminen keskimäärin on amerikkalaisilta onnistunut, on kirjassa varmasti paljon mielenkiintoista sisältöä.

Yksinkertaisuudessaan rikastumisen kaava on kirjassa hyvin helppo: kuluta vähemmän kuin sinulla on tuloja ja sijoita loput. Kaikki mitä onnistumiseen tarvitset on pitkäjänteisyyttä, kurinalaisuutta ja ahkeruutta. Teoriassa helppoa, mutta onneksi teos esittelee kuitenkin myös sen, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Rikastumiseen ei riitä, niin kuin monet ajattelevat, pelkät hyvät tulot (hyökkäys). Tärkeää tai oikeastaan tärkeämpää on tiukka puolustus, eli se kuinka paljon tuloista säästyy ja näin ollen kertyy varallisuudeksi. Keskimääräisellä miljonäärillä puolustuksesta vastaa puoliso, joka on usein kotona ja pitää huolta niin budjetoinnista kuin kulukuristakin. Monet tutkimuksen kohteet kertovatkin puolison olevan heitä säästäväisempiä. Miljoonan alkuna voidaankin siis pitää nuukaa puolisoa, rikkaus ei nimittäin ole kuluttamista. Kirjassa kuitenkin nostetaan esiin se, ettei kumpaakaan osa-aluetta, hyökkäystä tai puolustusta, voi jättää huomiotta.

Usein huonon puolustuksen lisäksi tai juuri sen syynä monilla hyvätuloisilla on teoksen mukaan ongelma, jota kutsutaan statusloukuksi. Hyvillä tuloilla täytyy ostaa suurempi talo paremmalta asuinalueelta, joka vaatii luonnollisesti myös naapurustoon sopivan hienomman ja uudemman auton. Talo täytyy sisustaa asianmukaisesti ja lapset laittaa sopiviin oppilaitoksiin. Kulut siis nousevat nopeasti statuksen kohoamisen rinnalla ja suuremmasta palkasta ei kerrykään yhtään enempää varallisuutta. Toisin sanoen statuksen tavoittelu vie mahdollisuuden vaurastua.

Naapurin miljonääri asuu puolestaan nimensä mukaisesti niin sanotussa tavallisessa keskiluokkaisessa naapurustossa. Ajaa usein käytetyllä, jo hieman ikääntyneellä autolla, investoi omaisuuteen ja kerryttää varallisuutta aktiivisesti. Totuus miljonäärin profiilista on siis hyvin kaukana median luomasta kulutusyhteiskunnan pyörittäjästä. Toisaalta lohdullista on, että suurin osa miljonääreistä ei myöskään ole perinyt omaisuuttaan vaan ovat ensimmäisen sukupolven miljonäärejä. Millaisia he sitten ovat? Stanley ja Danko ovat tutkimuksistaan onnistuneet tunnistamaan seitsemän yhteistä tekijää, jotka yhdistävät Amerikkalaisia miljonäärejä ja joita mukaillen myös kirjan kerronta etenee.

  1. Miljonäärit elävät vähemmällä mitä tienaavat. He eivät vietä ylenpalttista vaan säästäväistä ja suunnitelmallista elämää. Kuten sanottu, he eivät välitä statuksesta tai mielikuvista vaan heille tärkeää on laatu.
  2. Miljonäärit jakavat aikansa, energiansa ja rahansa tehokkaasti tavoilla, jotka kasvattavat heidän varallisuuttaan. Usein he aloittavat sijoittamisen jo nuorena ja tekevät sitä suunnitelmallisesti. Myös budjetti on miljonääreille tuttu tapa pitää oma talous kunnossa. Lisäksi kirjassa vertaillaan muun muassa auton ostoon käytetyn ajan suhdetta henkilön omaan talouden suunnitteluun käyttämään aikaan ja arvata saattaa kuinka miljonäärit käyttävät aikansa.
  3. Miljonäärit uskovat, että taloudellinen riippumattomuus on tärkeämpää kuin korkean sosiaalisen statuksen näyttäminen. Tilannetta kuvataan kirjassa autojen kautta, mutta perusajatus pätee kuitenkin elämän muillekin osa-alueille.
  4. Miljonäärit eivät ole saaneet vanhemmiltaan taloudellista avustusta. Tutkimus osoittaa, että mitä enemmän taloudellista avustusta vanhemmat antavat lapsilleen, sitä vähemmän he kykenevät kerryttämään varallisuutta. Useat jäävätkin ns. riippuvaisiksi vanhemmilta saadusta lisätulosta ja toisaalta rahan ainoastaan ilmestyessä tilille eivät omat taloudelliset taidot kartu.
  5. Miljonäärien omat jo aikuisiksi ehtineet lapset ovat taloudellisesti omillaan toimeentulevia. Kirjoittavat tuovat vahvasti esiin, että varallisuuden kartuttamisen perusteet, mutta myös kulutustottumukset siirtyvät kasvatuksen myötä lapsiin.
  6. Miljonäärit ovat taitavia löytämään mahdollisuuksia markkinoilta. Teoksessa kehotetaan seuraamaan rahaa ja todetaan, että usein he, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita varakkaille kykenevät myös itse vaurastumaan.
  7. Miljonäärit valitsivat ammattinsa oikein. Viisasten kiveä ei ole vaan menestystä voi saavuttaa millä toimialalla tahansa. Useimmat miljonäärit työskentelevät normaaleilla aloilla, kuten rakennusalalla, kirjanpidossa tai sähköasentajina. Fakta on kuitenkin se, että on huomattavasti suurempi todennäköisyys rikastua, mikäli työllistää itse itsensä kuin että on työntekijänä jonkun muun alaisuudessa.

Nyt kun yhteiset tekijät on tunnistettu, olisi jokaisen vaurastumisesta haaveilevan syytä harkita ovatko nämä kenties niitä piirteitä, joita omalla kohdalla tulisi pyrkiä viemään eteenpäin. Kirjan tärkeintä antia onkin siis se, että teos oikoo harhakäsitykset miljonääreistä, esittelee ne ominaisuuden joita heillä todellisuudessa on ja jättää lukijan itsensä pohdittavaksi mitä hän tiedolla tekee.  Kokonaisuudessaan kirja on vakuuttava ja varsin mukaansatempaava paketti, joka ei tarjoa helppoa tietä rikkauksiin. Sen suurin anti meille piensijoittajille ja osakesäästäjille onkin vahvistus sille, että suunta on oikea. Nyt vaan tarkistamaan oman puolustuksen ja hyökkäyksen askelmerkit kuntoon ja jatkamaan vaurastumisen tiellä!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti