Osinko-osakkeiden osto salkkuun

Osakkeet ja tunnusluvut

Alkuvuodesta markkinat ovat nousseet ja Value Averaging -strategialla tehdyistä rahastosijoituksista on jäänyt arvioitua enemmän käteistä säästöön. Tästä johtuen ajankohtaiseksi on tullut osakkeiden ostaminen. Siispä päätin pyöritellä hieman osakeanalyysiä ja katsoa millaisia kandidaatteja markkinoilla on tarjolla.


Sijoitusstrategiasta ja asettamistani tavoitteista johtuen otin tarkasteluun osinko-osakkeita. Tavoitteena siis portfolion osinkotuoton kasvattaminen. Ja koska edelliset osakeostot suuntautuivat Pohjoismaihin, niin päätin lähteä tarkastelemaan markkinoita Atlantin toiselta puolelta huolimatta valuuttakurssin epäsuotuisasta tilanteesta. 

Toimialat, jotka otin mukaan tarkasteluun olivat kulutustavarat, kulutuspalvelut sekä kaasu ja öljy. Näiden lisäksi mukaan pääsi mustana hevosena terveydenhuoltoalan puolelle kategorisoitava Johnson & Johnson (JNJ), jonka laaja tuotemerkkivalikoima ja vahva osinkohistoria tekevät siitä itselleni mielenkiintoisen yrityksen.

Muut valitut yritykset tulivat listalle pareittain. Virvoitusjuomajätit Coca Cola (KO) ja PepsiCo (PEP) olivat ensimmäinen duo. Toisena vähittäistavarakaupat Wal-Mart (WMT) ja Target (TGT) sekä kolmantena öljyalan suurpelurit Exxon Mobil (XOM) ja Chevron (CVX). Huomion arvoista on, että yrityksista kaikki nauttivat osinkoaristokraattistatuksesta, eli ovat kasvattaneet osinkoaan vähintään 25 vuotta peräkkäin.


Osinko-osakkeiden analyysiin valitsin viisi tunnuslukua, jotka olivat P/E (voittokerroin), EPS (osakekohtainen tulos), osinkotuotto, osingonjakosuhde ja osingon kasvu viimeisten viiden vuoden aikana (p.a.). Koen, että nämä tunnusluvut sopivat hyvin osinko-osakkeiden analysointiin.

Alla olevassa taulukossa on listattu mainitut osakkeet ja ilmoitetut tunnusluvut.


Yritys
Symboli
Kurssi
P/E
EPS
Osinkotuotto
Osingonjako-suhde
Osingon kasvu 5v.
Johnson & Johnson
JNJ
100,11
17,56
5,7
2,80%
49,18%
7,6%
PepsiCo, Inc.
PEP
96,17
22,55
4,26
2,72%
61,40%
6,3%
Wal-Mart Stores, Inc.
WMT
82,59
16,55
4,99
2,37%
39,23%
14,5%
Chevron Corporation
CVX
103,55
10,22
10,13
4,13%
42,22%
9,2%
Coca Cola Company
KO
41,52
26,04
1,59
3,18%
83,04%
8,3%
Target
TGT
77,21
20,27
3,81
2,69%
54,51%
22,8%
Exxon Mobil
XOM
85,63
11,29
7,59
3,22%
36,33%
9,5%


Tunnuslukujen anlysointi ja osinko-osakkeen valinta

Ensimmäisenä tarkasteltaessa P/E-lukua huomataan se tosiasia, että monet osinko-osakkeet ovat kallistuneet viime vuosien matalien korkojen aikana. Näin on käynyt myös tarkasteltujen yhtiöiden kohdalla lukuunottamatta öljy-yhtiöitä Chevronia ja Exxon Mobilia, joihin viime kesänä alkanut öljyn hinnan romahdus on iskenyt. Toisaalta myös sekä Johnson & Johnson että Wal-Mart ovat hieman maltillisemmilla tasoilla kuin muut yritykset, joiden kohdalla tunnusluku kertoo osakkeen hinnan olevan minun makuuni liian korkea suhteessa tulokseen.

Osinkotuotto liikkuu kaikilla yrityksillä pääosin noin 2,5 - 3,2 prosentin tasolla, mikä on hyvä tai normaali taso Amerikkalaisille osinkoaristokraattilistoilla oleville osakkeille. Voidaan sanoa sen olevan hieman keskitason yläpuolella. 

Mielenkiintoinen tunnusluku on myös osingonjakosuhde, joka siis kertoo kuinka suuren osan tuloksesta yritys jakaa omistajilleen osinkoina. Valittujen osakkeiden kohdalla voidaan todeta lukujen ilmentävän toisaalta sitä kuinka paljon yrityksilla on varaa kasvattaa, tai tuloksen heikentyessä kykyä jatkaa, osingonmaksuaan, mutta toisaalta nähdään myös, että pääomavaltaisilla aloilla suhde on hieman matalampi. Näillä aloilla osingonjaon lisäksi suurempi osa tuloksesta tarvitaankin siis investointeihin.

Viimeisestä tunnusluvusta nähdään, että eniten osinkojaan on viimeisen viiden vuoden aikana kasvattaneet vähittäiskauppaketjut Target ja Wal-Mart. Muutoin kasvuprosentit ovat toimialakohtaisesti melko lähellä toisiaan (CVX / XOM 9,2% / 9,5% - PEP / KO 6,3% / 8,3%). Suurempi kasvuprosentti enteilee toki kasvua myös lähitulevaisuudessa, mutta se on syytä suhteuttaa myös osingonjakosuhteeseen ja yrityksen kasvunäkymiin.

Tunnuslukuja tarkastelu ja analysointi vahvisti omaa käsitystäni, eli haluan tehdä vielä yrityksen hyödyntää markkinoilla olevaa erikoistilannetta. Valitsen siis öljy-yhtiön ja vielä tarkemmin Chevronin (CVX), joka on kasvattanut osinkoaan viimeiset 29 vuotta ja uskon putken jatkuvan, vaikka tietysti on olemassa riski että osinko pienenee. Verrattuna Exxon Mobileen (XOM) on Chevronin osinkotuotto lähes prosenttiyksikön korkeampi. Lisäksi maltillinen osingonjakosuhde auttaa yhtiötä kasvattamaan osinkoaan myös tämän hetkisessä kovemmassa markkinatilanteessa. 

Öljyn hinta on iskenyt yhtiön kurssiin, mutta uskon, että yhtiön ammattitaitoinen johto kääntää tämän tilaisuuden voitoksi. Lisäksi yrityksellä on monipuolinen liiketoiminta, joka kattaa esimerkiksi uusiutuvan energian ratkaisut ja yhtiö on lisäksi öljypohjaisten tuotteiden arvoketjussa mukana laajalla vertikaalisella läsnäololla. Tästä johtuen Chevronin tuloksentekokyky ei ole täysin sidottu öljyn hinnan muutoksiin. 

Lopuksi vielä ajatukset hankinnan mahdollisuuksista ja riskeistä.


Mahdollisuudet:
+ Edullinen markkinahinta
+ Osinkotuottoprosentti
+ Maltillinen osingonjakosuhde
+ Toiminnan tehostaminen öljyn hinnan laskun myötä

Riskit:
- Öljyn hintakehitys ja markkinatilanne
- Erikoistilanne onkin uusi normaali
- Mahdollinen osingonmaksupolitiikan muuttuminen 

2 kommenttia:

 1. Kyllä se hyvä valinta on!
  Itsellänikin ollut tarkoitus lisätä CVX:ää salkkuun. Jahka jokupäivä rahatilanne sen sallii.
  Hiano Blogi laitetaan seurantaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos! Mukava saada palautetta valinnoista, koska vaihtoehtoja on pörssit pullollaan ja sopivien kandidaattien löytäminen ei aina ole helppoa.

   Mielenkiintoiselta näyttää myös sinun blogisi, eli ilman muuta menee itselläni myös seurantaan.

   Poista