Sijoitusstrategiani perusteet

Mainitsin aiemmin, että tulemen avaamaan tarkemmin sijoitusstrategiaani ja erityisesti sen yhtä kulmakivistä Value averaging -menetelmää. Lähdetään ensin kuitenkin liikkeelle muutamasta sijoittamisen reunaehdosta, jotka olen asettanut itselleni.


1) Hajautus

Tavoitteena hajauttaa sijoitukset sekä ajallisesti että erityyppisiin sijoituskohteisiin riskin pienentämiseksi. Ajallinen hajautus on hoidettu sijoitussuunnitelmalla, jossa tietty määrä sijoituksia tehdään kuukausittain. Omaisuuslajipainotus uusissa sijoituksissa on tällä hetkellä vahvasti osakkeissa ja korkotuotteet muodostavat lähinnä vararahaston käyttämättömän pääoman lepuutukseen. Osakkeiden laaja hajautus maantieteellisesti ja toimialoittain on hoidettu kätevästi rahastojen kautta ja yksittäisissä osakeostoissa arvopapereita tullaan valitsemaan useilta eri toimialoilta.

Ensimmäisenä kulmakivenä toimii siis salkun laaja hajauttaminen.

2) Buy-and-hold

Sijoitustähtäimeni on pitkällä tulevaisuudessa ja aktiivisen kaupankäynnin sijaan itselleni sijoitusstrategiaksi parhaiten soveltuu 'Osta ja pidä'. Tällä pyrin välttämään tilapäisiin kurssivaihteluihin perustuvat päätökset ja samalla minimoimaan kaupankäynnistä aiheutuvat kustannukset. Toisaalta valitun strategian tavoite on myös pitää sijoittamiseen käytetty aika suhteellisen pienenä ja kurssikyttäily vähäisempänä. Keskeisimpänä hyötynä on kuitenkin se, etteivät veroseuraamukset realisoidu (osinkoja lukuunottamatta) vaan korkoa korolle vaikutus pääsee tekemään tehtävänsä.

Toisena kulmakivenä on myyntien välttäminen.

3) Pienet kulut

Sijoitettavan pääoman ollessa kohtalaisen pieni, muodostavat välitys- ja hallinnointipalkkiot helposti suhteellisen suuren kuluerän piensijoittajalle. Melko passiivinen sijoitustapa ja arvopapereiden osto ns. ”pitkään pitoon” pienentävät kuluja jo itsessään, mutta tämän lisäksi suosin valinnoissani esimerkiksi rahastoja ja ETF-tuotteita, joiden sekä juoksevat- että kokonaiskulut (TER / TKA) ovat matalat. Toisaalta yksittäisiä osakkeita ostaessa pyrin myös sijoittamaan riittävän suuren summan kerralla, jottei välityspalkkion osuus nouse suhteettoman suureksi.

Kulmakivi numero kolme on kulujen minimointi

Lähden rakentamaan salkkuani näiden kolmen kulmakiven varaan. Ne tulevat toimimaan rajapyykkeinä, joiden aitaamalle alueelle keskitän sijoitustoimintani. Lupaan myös tarkastella vähintään vuosittain sitä, kuinka olen onnistunut pysymään näissä itselleni asetuissa raameissa ja ovatko kulmakivet mielestäni edesauttaneet vai rajoittaneet pääoman kasvua. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti