Value Averaging -strategian haasteet

Ongelmat Value Averaging sijoitusstrategiassa

Kirjoitin aiemmin Value Averaging -strategian eduista muun muassa ajallisen hajauttamisen taklaamisessa sekä ostojen painottamisessa mataliin kursseihin. Samalla mainitsin käyttäväni tätä sijoitusstrategiaa rahastosalkkuni sijoituksissa ja esitin myös esimerkkien avulla saaneeni lisätuottoa rahastosäästämiseen verrattuna siihen, että olisin säästänyt rahastoihin tasasumman joka kuukausi. 
"Reaalimaailmassahan mitään ei osteta prosenteilla vaan eurot ratkaisevat..."

Hyvistä kokemuksista ja omaan sijoitusfilosofiaani sopivuudesta huolimatta, tai juuri niistä johtuen, tiedostan myös ne riskit, joita Value Averaging -menetelmän käyttäminen pitää sisällään. 


Käteinen haasteena

Menetelmän suurin kritiikki kohdistuu käteiseen, sillä nimenomaan vapaa käytettäissä oleva raha muodustuu ongelmaksi markkinoiden noustessa. Ongelman ydin syntyy menetettyjen tuottojen kautta, sillä vahva käteispositio tarkoittaa, että nousumarkkinoilta ei saada täyttä hyötyä irti ja portfolion tuotto kärsii. Value Averaging -strategiassa juuri nousumarkkinoissa käteiskassaa kertyy, sillä markkinoiden tarjoama kasvu täyttää suurelta osin, tai kokonaan, salkulle asetetun tuottotavoitteen ja saattaa olla, että salkusta jopa myydään osuuksia. Tämä puolestaan johtaa edelleen kasvavaan käteiskasssaan ja lisää menetettyjen tuottojen osuutta nousun jatkuessa.

Vertailtaessa eri strategioita ja niiden tuottoja näyttää Value Averaging kuitenkin usein parempaa tuottoprosenttia. Ongelmana näissä tarkasteluissa on usein se, että tuottolaskelmat jättävät investoimattoman käteisen huomioimatta, mikäli se ei ole mukana salkussa, vaan sitä pidetään erillään esimerkiksi pankkitilillä. Näin ollen menetettyjen tuottojen osuutta ei huomioida ja verrataan ainoastaan tuottiko portfolio 5 %:n vain kenties 10 %:n kasvun sijoitetulle pääomalle. Reaalimaailmassahan mitään ei osteta prosenteilla vaan eurot ratkaisevat. Toisin sanoen 10 %:n tuotto 1000 €:n sijoituksesta on tasan yhtä onnistunut 5 %:n tuotto 2000 €:n sijoituksesta, jos mittarina on kuinka paljon enemmän voita saa marketista leipänsä päälle ostettua.

Kertynyttä käteiskassaa strategiassa tarvitaan kuitenkin siihen, että markkinoiden laskiessa voidaan investoida enemmän, jotta sijoituksille asetettu tavoitearvo täyttyy. Toisaalta voidaan myös argumentoida, että juuri matalista kursseista kannattaakin ostaa, eli käteistä tarvitaan ja sen kerryttämiselle on syynsä. Ja milloin voittoja pitäisi kotiuttaa ja myyntejä tehdä, ellei markkinoiden ollessa korkealla? Ongelma tuottojen tarkastelussa onkin, että ne tehdään aina yhdellä tietyllä ajan hetkellä ja tilanne saattaa muuttua täysin jo seuraavana päivänä. Juuri tästä syystä sijoittan on tärkeää tiedostaa, millaisella aikajänteelsijoituksensa on tehnyt.

Käteiseen liittyen riskinä ovat myös sijoittajan hermot. Useimmille on helppoa kerryttää käteistä markkinoiden noustessa, vaikka menetetyt tuotot saattavatkin harmittaa trendin jatkuessa. Todellinen kylmäpäisyys mitataan kuitenkin vasta laskun alkaessa. Nimittäin Value Averaging -strategian mukaan pitkän laskun aikana kaikilla kertyneillä varoilla ja mahdollisesti vielä hieman velkavipua käyttäen saatetaan joutua tekemään ostoja ja juuri tämä on se hetki, kun luodaan pohjaa tuleville tuotoille. Mikäli sijoittaja hermoilee ja jättäytyy pois markkinoilta, murenee sijoitusstrategian pohja täysin.

Murheena kustannukset

Kaupankäynnistä aiheutuu aina enemmän tai vähemmän kustannuksia. Value Averaging -menetelmässä ongelmaksi saattaa nousta näiden kulujen suhteellinen osuus sijoitetusta pääomasta. Toisin sanoen strategia voi ohjata tekemään pieniä kauppoja markkinoiden noustessa, jolloin kaupankäyntikulujen osuus suhteessa kasvaa. Myös myynneistä voi kertyä ylimääräisiä kuluja ja mahdollisesti myös veroseuraamuksia, joita sijoittajalle ei muussa tapauksessa tulisi. Nämä molemmat syövät portfolion pitkän aikavälin tuottoja.

Erityisesti toteutettaessa strategiaa ostamalla ja myymällä osakkeita, on parametrit syytä asettaa siten, että kaupankäyntikulut pysyvät kurissa. Rahastojen kanssa puolestaan kuluihin vaikuttaa usein rahastojen säännöt, joissa esimerkiksi ylimääräisiä kuluja saattaa aiheutua, mikäli osuuksia ei ole omistanut riittävän pitkää aikaa ennen niiden myymistä. 

Kaupankäyntikulujen verrattainen suuruus tai pienuus käytettäessä Value Averaging -strategiaa sijoittamiseen riippuu pitkälti vertailukohdasta. Sijoittaja voi omilla valinnoilla pitää kulut pienenä myös tätä strategiaa käyttäen.

Päätelmät

Sijoitusstrategian sopivuus ja toimivuus riippuu sen käyttäjästä, käyttötilanteesta ja tietysti aina myös markkinoista. Juuri näistä syistä sijoittajan tuleekin itse valita itselleen sopivin strategia, jota on valmis noudattamaan ja jonka avulla hänen on mahdollista päästä asettamiinsa tavoitteisiin.

Tärkeintä on siis arvioida oma tilanne, vertailla tarjolla olevia vaihtoehtoja ja valita menetelmä, joka sopii juuri omiin sijoituksiin. Valitusta strategiasta on myös tärkeää pitää kiinni hetkinä, jolloin päätä alkaa markkinoiden meno huimata, ja toisaalta toimiihan luotettava strategia hyvänä tukipilarina juuri näissä tilanteissa. Toisin sanoen oli valintasi sijoitusstrategiaksi mikä tahansa, pyri tiedostamaan sen riskit ja mahdollisuudet niin saatat välttyä suuremmilta yllätyksiltä matkasi varrella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti