Osakesalkku ja osinko-osakkeet

Rahastosalkun lisäksi portfoliostani löytyy osakesalkku. Tämä salkku pitää sisällään suorat osakesijoitukseni ja sen allokaatiotavoite on hajauttaa sijoitukset tasaisesti 2-4 yhtiöön eri toimialoilta. Suoria osakesijoituksia pyrin tekemään vähintään noin kerran kvartaalissa, mutta tämä riippuu paljon rahatilanteesta ja sopivien ostokohteiden löytymisestä. Tällä hetkellä arvo-osuustilini makoilee Nordnetissä ja nautin siis ilmaisesta osakesäilytyksestä. Tämä sopii minulle, sillä teen verrattain vähän kauppoja, salkkuni on vielä suhteellisen pieni ja sen kierto vähäistä, mikä tarkoittaa, että kuukausimaksuun perustuva maksutapa tulisi kalliimmaksi.

Nordnet rekisteröityminen

Osakesalkun avaaminen

Avasin ensimmisen arvo-osuustilini tämän projektin alkaessa ja oman kivijalkapankkini sijaan valinta oli pohjoismainen Nordnet. Päätös syntyi palvelu- ja kustannusvertailun jälkeen, missä totesin Nordnetin olevan sijoitusstrategiaani sopivin osakevälittäjä. Nordnettiin liittyminen ja kaupankäynnin aloittaminen oli vaivatonta sekä helppoa ja koko prosessi vaati ainoastaan seitsemän askelta.

Ostoksilla tammikuussa

Osakkeet

Ostin salkkuun ensimmäiset suorat osakesijoitukset vuoden ensimmäisenä päivänä. Liikkeelle lähdettiin suurella mielenkiinnolla ja salkkuun nousi Norjalainen energiajätti Statoil (STL), jonka osakekurssi on kärsinyt huomattavasti viimeisten kuukausien aikana romahtaneesta öljyn hinnasta.

Lisätuottoa rahastosäästämiseen

Cost Averaging ja Value Averaging -strategioiden vertailu

Selventääkseni vielä Cost Averaging ja Value Avaraging -menetelmien sisältöä ja eroja, tein niistä esimerkkisijoitukset kahteen omassakin rahastosalkussani olevaan rahastoon. Sijoitin näihin rahastoihin vuonna 2014 kymmenenä kuukautena seuraten Value Averaging -strategiaa. Esimerkeissä on käytetty rahastojen toteuneita kursseja aina kuukauden viidennentoista päivän tuntumasta, jolloin tein sijoitukseni, eli ne perustuvat toteutuneeseen historialliseen dataan. 

Value Averaging sijoitusstrategiana

Sijoitusten oikea ajoittaminen on erittäin vaikeaa tai oikeastaan sen voidaan sanoa olevan jopa mahdotonta. Tätä ongelmaa on yritetty taklata erilaisilla sijoitusstrategioilla, joista tunnetuimmat ovat kenties (Dollar) Cost Averaging (DCA) sekä Value Averaging (VA). Molemmat strategiat pyrkivät hallitsemaan sijoituksen arvon ajallisesta vaihtelusta aiheutuvaa riskiä hyvin yksinkertaisella tavalla - sijoittamalla kohteeseen säännöllisin väliajoin pienempiä summia.

Allokaation tarkistus

Ensimmäisen vajaan vuoden aikana tekemäni sijoitukset päätyivät lopulta allokaatioon, joka on syytä tarkastaa tämän projektin alkaessa. Tavoiteallokaatio on yksi keskeisimmistä asioista, jota seuraamalla pyrin huolehtimaan siitä, että portfolioni hajautus ja riskinhallinta ovat riittävällä tasolla.

Rahastosalkun sisältö ja allokaatio 31.12.2014

Ensimmäisen vajaan vuoden sijoitusten jälkeen päädyttiin alla olevaan allokaation rahastosalkussa. Käytännössä salkku sisältää ainoastaan rahastoyhtiö Seligsonin rahastoja. Nämä rahastot tarjosivat valittuihin kulmakiviin sopivat sekä kuluiltaan pienet ja hyvämaineset rahastot, joiden avulla riittävän laaja hajautus onnistui vähintäänkin hyvin. 

Sijoitusstrategiani perusteet

Mainitsin aiemmin, että tulemen avaamaan tarkemmin sijoitusstrategiaani ja erityisesti sen yhtä kulmakivistä Value averaging -menetelmää. Lähdetään ensin kuitenkin liikkeelle muutamasta sijoittamisen reunaehdosta, jotka olen asettanut itselleni.

Vaurastujan tavoitteet ja taustat

Lähdetään liikkeelle raottaen hieman esirippua blogin perustamisen taustoista ja tavotteista. Alunperin ajatus kirjoittamisen aloittamisesta on kypsynyt viimeisen puolen vuoden aikana ja vuodenvaihteen saapuminen loi tarvittavan tilaisuuden ajallisesti sekä tarjosi luonnollisen ajankohdan uuden täyden "tilikauden" alkaessa. Täysin puhtaalta pöydältä en kuitenkaan aloita vaan viime vuoden puolella tehdyistä rahastosijoituksista on lähdetty liikkeelle. Kyseiset rahastosijoitukset luovat kiinteän ytimen salkulle ja niiden kerryttämistä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Alussa siis ollaan, mutta mikäpäs tässä kokemusta kartuttaessa.