Rahastosalkun sisältö ja allokaatio 31.12.2014

Ensimmäisen vajaan vuoden sijoitusten jälkeen päädyttiin alla olevaan allokaation rahastosalkussa. Käytännössä salkku sisältää ainoastaan rahastoyhtiö Seligsonin rahastoja. Nämä rahastot tarjosivat valittuihin kulmakiviin sopivat sekä kuluiltaan pienet ja hyvämaineset rahastot, joiden avulla riittävän laaja hajautus onnistui vähintäänkin hyvin. 
Toisaalta liikkeelle lähdettiin melko maltillisesti ja korkotuotteet näyttävätkin olevan melkoisessa ylipainossa, Tämä on kuitenkin tarkoituksenmukaista, sillä ne toimivat tällä hetkellä vararahastona. Vararahaston tehtävänä on pitää vapaat varat suhteellisen likvidissä muodossa ja kiinni sijoituksissa, joissa riski on pieni. Mikäli yllättäviä tarpeita ostojen tekemiselle ilmenee, saatetaan näistä rahastoista tehdä myyntejä.

Tilanne ei allokaation kannalta ollut mikään ihanteellinen, mutta tuottoa sijoitetulle pääomalle kertyi kuitenkin kokonaisuudessaan 5,1% (osakerahastot 9,0% ja pitkät korot 1,7%). Annualisoituna tuottoprosentti koko rahastosalkulle oli 14,73%.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti