Allokaation tarkistus

Ensimmäisen vajaan vuoden aikana tekemäni sijoitukset päätyivät lopulta allokaatioon, joka on syytä tarkastaa tämän projektin alkaessa. Tavoiteallokaatio on yksi keskeisimmistä asioista, jota seuraamalla pyrin huolehtimaan siitä, että portfolioni hajautus ja riskinhallinta ovat riittävällä tasolla.

Varallisuus pyritään jakamaan kokonaisuudessaan osakkeisiin ja osakerahastoihin. Lisäksi osa varoista tullaan sijoittamaan korkotuotteisiin, mutta niille ei ole määritelty erikseen tavoitetta, koska korkorahastot toimivat tällä hetkellä ainoastaan vararahastona vapaalle pääomalle. Osa varallisuudesta on kiinni omistusasunnossa, mutta se on jätetty toistaiseksi tämän blogin ulkopuolelle. Allokaation ajantasaisuus ja onnistuminen tullaan tarkistamaan vähintään vuosittain ja myöhemmin tullaan pohtimaan esimerkiksi listaamattomiin yrityksiin sijoittamista.


Rahastosalkun allokaatiotavoite:

Pohjoismaat                                               10 %
Eurooppa                                                   22,5 %
Aasia                                                          20 %
Pohjois-Amerikka                                       27,5 %
Kehittyvät markkinat                                   5 %

Global Top 25 Brands                                 7,5 %
Global Top 25 Brands Pharmaceuticals     7,5 %


Olen ottanut erikseen allokaatioon mukaan Seligsonin ’Global Top 25’ –rahastot, sillä uskon vahvasti lääketeollisuuteen ja sen asemaan myös tulevaisuuden yhteiskunnassa. Toisaalta myös suurimmat brändit tulevat näkemykseni mukaan edelleen vahvistumaan. Mikäli jossain vaiheessa kuitenkin tulee eteen tilanne, että sijoittaminen näihin esimerkiksi suorien osakesijoitusten kautta on parempi tapa, tulen muuttamaan lähestymistäni asiaan. Tällä hetkellä pienistä yksittäisistä sijoitussummista johtuen, sijoitusstrategiani ensimmäisen ja kolmannen kulmakiven yhdistelmä ’Laaja hajautus pienillä kuluilla’ toteutuu kuitenkin parhaiten näiden rahastojen kautta.

Kaikki muutkin rahastot ovat kirjoitushetkellä Seligsonin välittämiä passiivisia osakerahastoja, mutta arvo-osuustili on avattu nyt myös Nordnettiin, joten välittäjien tarjoomien vertailu on vääjäämättä edessä. Huomionarvoista on myös, että pohjoismaisiin indeksirahastoihin tullaan lisäämään ainakin Nordnetin tarjoama täysin kuluton Norja-superrahasto.

Osakesalkun allokaatiotavoite:

Yksittäiset osakeostot puolestaan tullaan tekemään siten, että eri toimialoilta valitaan 2-4 salkkuun sopivinta yhtiötä, joiden osakkeita hankintaan. Toimialakohtaisesti yritykset hajautetaan lisäksi maantieteellisten alueiden ja mahdollisuuksien mukaan myös perustuen yritysten kokoon. Varmistaakseni, että toimialajako on onnistunut ja tarpeeksi laaja, käytän vakiintunutta ICB-jaottelua, jossa markkinat jaetaan alla oleviin kymmeneen toimialaan.

Öljy ja kaasu
Perusteollisuus
Teollisuustuotteet ja -palvelut
Kulutustavarat
Terveydenhuolto
Kulutuspalvelut
Tietoliikennepalvelut
Yleishyödylliset palvelut
Rahoitus
Teknologia

Varsinkin alussa toimialojen välinen allokaatio tulee vaihtelemaan runsaasti, koska yksittäiset osakeostot käynnistyivät vasta tänä vuonna. Tästä johtuen en vielä aseta tarkempaa allokaatiotavoitetta kuin edellä mainitun toimialakohtaisen yhtiömäärän.

Mielenkiintoista nähdä, mitkä yhtiöt kultakin toimialalta tulevat nousemaan salkkuun!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti